در زمان سفر چه چیز هایی را نباید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاریم؟

در زمان سفر چه چیز هایی را نباید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاریم؟   فیسبوک، اینستاگرام و توئیتر برای بسیاری از ما تنها برنامه های سرگرم کننده ای به حساب نمی آیند و نقش بزرگی را در زندگی اجتماعی ما بازی می کنند و زمانی که اتفاقات مهمی در زندگی ما رخ می دهند، این مسئله طبیعی است که ما بخواهیم آن ها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاریم! سفر هایمان نیز از این قضیه مستثنی نیستند....
بیشتر