رستوران های گیاهی تهران

معرفی رستوران گیاهی های تهران   رستوران  ایران زمین یکی از بهترین رستوران های گیاهی تهران که می تواند ۱۰۰ درصد غذای آن گیاهی است رستوران زمین در شهرک غرب است .این رستوران که موسسش فردی به نام هومن حکمتی است طراحی غذاها را خود بر عهده دارد و با شعار غذای کاملا گیاهی  غذای عالی از خشونت در تلاش است تا میزان کشتار حیوانات را کاهش دهد. این رستوران محیط بسیار خوب و جذابی دارد و منوی...
بیشتر