چطور بدون نگرانی از ویروس کرونا سفر کنیم؟

جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به هنگام سفر کرونا چیست؟ ویروس کرونا که مدتی است اذهان عمومی را تشویش کرده است در واقع یک نوع بیماری حاد تنفسی است. کرونا از خانواده ویروس کروناویریده هستند یعنی ویروس‌هایی که شکل ظاهری آن ها همانند توپی خاردار یا تاجدار است. از خانواده این ویروس می‌توان به سارس (SARS) و مرس (MERS) نیز اشاره کرد. محققان علت آن را حیوان پستانداری به نام خفاش اعلام کرده است...
بیشتر