شناسایی بهترین رستوران های قشم

قشم را به غذاهای تندش می‌شناسند، غذاهایی که خاص این منطقه است . غذاهای قشم پر از ادویه است و خوردن غذاهای دریایی در اینجا معنا پیدا می‌کند. دریا همان بغل است، میگو و ماهی و کوسه را از دریا می‌گیرند و با آن غذاهایی درست می‌کنند که ویژگی‌اش ادویه خاص آن است و مانندش را در شهر دیگری نمی‌توان خورد. غذاهای دریایی اینجا جزوی از جاذبه سفرند حال سوال پیش می آید که که بهترین نوع این غذا را در...
بیشتر